25 July 2024

அன்புத்தோழி ஜெயஸ்ரீ

கவிஞர், ஊடகவியலாளர், உளவியல் ஆலோசகர்
 இன்றைய சமூகமும்,  ஊடகமும் எவ்வாறு இருக்கிறது  என்பதை நம்மைச் சுற்றி நடந்து கொண்டிருக்கும் சில சம்பவங்களின் வழியாகவே  உற்று...
You cannot copy content of this page