சாவின் தேஜா வூ

1.   இலையுதிர் காலம் முன்பே இந்த இலைகளின் நிழல்கள் சாவின் தேஜா வூ   2.   சாலையின் பள்ளம் மழைக்குப் பின் ஒரு நாய்க்கு பானம் பரிமாறுகிறது   3.   முனகும் காற்று கவனமற்று வீழும் மாமர இலைகள்   4.   தூக்கம் கலைந்த நிசி நெடுந்தூர விடியல் மின்விசிறியின் சப்தம் மட்டும்   5.   யாரும் செல்லாத பாதை இப்போது அதில் […]

Continue Reading