தேன்பந்தல்விளையிலும் கண்ணன் உறங்கவில்லை.

          "கொம்ம மலந்து விரிஞ்சு நடக்காளே, அவளுக்கடுத்து போல தாயேளி... இஞ்ச என்னத்த மணப்பிச்ச எனக்க அடுப்படில வந்த ? ஒனகெட்ட பலதெவசம் சொல்லியாச்சு எனக்க நடைல சவுட்டபிடாதுண்ணு....போல பறட்டைக்கு பெறந்த தாயேளி...." மடமடவென மண்பானையில்...

You cannot copy content of this page