சாவின் தேஜா வூ

1.   இலையுதிர் காலம் முன்பே இந்த இலைகளின் நிழல்கள் சாவின் தேஜா வூ   2.   சாலையின் பள்ளம் மழைக்குப் பின் ஒரு நாய்க்கு பானம் பரிமாறுகிறது   3.  ...

பரிசும் தண்டனையும்

“ஏன் சரண், இப்படிப் பாடப் புத்தகமும் படிக்காமல், கதை புத்தகமும் படிக்காமல், அப்படியே ‘ஃப்ரீ ஃபயர்’ ‘வீடியோ கேம்’ விளையாடிக் கொண்டும், ‘பி.டி.எஸ்.’ பாடல்களை ‘யூட்யூப்’ மூலமாகக் கேட்டுக் கொண்டும் மட்டும் காலத்தை ஓட்டினால்...