சிவ நித்யஸ்ரீ கவிதை

மலையும் மழையும் ஒன்றாக வாய்த்த கணத்தில் எழுதிக்கொண்டிருக்கிறேன் நனைத்துக்கொண்டிருக்கும் நனைந்து கொண்டிருக்கும் இவ்வுடலையும் மழையையும் விகிதாசாரத்தில் பிரிக்க விரும்பாத மனநிலையில் அமர்ந்திருக்கிறேன் இம்மலை என் உடலாக நனைந்து கொண்டிருக்கிறது என் மேடு பள்ளங்கள் வளைவுகள்...
You cannot copy content of this page