கனவுகளைக் கொன்ற தேசம்

வெயில் பறவைகள் கொத்திப் போன கனவு தானியங்கள் இரவில் மீண்டும் முளைத்து விடுகின்றன இரவு முழுவதும் விழித்தே கிடக்கும் நட்சத்திர பறவைகள் கண்களை காவல் செய்கின்றன மழைக்கு முன் விதைத்த கனவுகள் இப்போது அறுவடைக்குத்...
You cannot copy content of this page