பூர்ணிமா என்கிற பூஷணி

அன்று வீட்டின் உட்புறம் புதுப்புது முகங்கள் தென்பட்டன. திடீரென உறவினர்களின் முகமும் சேர்ந்து கொண்டன. யார் இவர்கள்? வீட்டில் இடமே இல்லை. அக்கம் பக்கத்தினரின் முகங்களும் தெரிந்தன. ஒவ்வொரு முகத்தையும் உற்று பார்க்கத் தொடங்கினாள்....

அதகளத்தி

1 உபரிகளைத் தந்துக்கொண்டேயிருக்கும் வளமான நிலம் அது அங்கு அவர்கள் நின்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் பன்னாட்களுக்கு முன்னேயே தம் முன்னோர்கள் விளைச்சலுக்காக முன்கூட்டியே மெய் நிகர் பணத்தை பரிவர்த்தனையாகப் பெற்றதை அறியாமல் அந்நியக்குரலோடு வேர்ப்பிடித்திருந்தார்கள் அந்நியக்குரல் நட்பழைப்பு...
You cannot copy content of this page