முன்னிரவு பேச்சு …..

அது ஒரு வயோதிக விடுதி. சுவர்களைக் காலம் அரித்திருந்தது. அதனின் வெடிப்புகள் பழங்காட்சிகளை அசை போட்டபடி தடுமாறிக் கொண்டிருந்தன. ஒரு பெருங்கட்டிடம் தீப்பற்றி எரிதல் போல கூட்டவும், குறைக்கவுமற்ற பல உடல்கள் ராணுவச் சிறைச்சாலையின்...

ஒரு முன்னிரவு பேச்சு

ஒரு முன்னிரவு பேச்சு...   ஒரு கனைப்பொலியில் உடல் என்னைத் திரும்பிப் பார்க்க வைத்தது பேசலாமா? என்பதற்கான சமிக்ஞை என எனக்குப் புரிந்ததால் சற்றே பதட்டத்தோடு எழுந்தேன். இனி, அதனின் சித்திரப்பேச்சினைத் தொடங்க ஆயத்தமாகும்...

பூர்ணிமா என்கிற பூஷணி

அன்று வீட்டின் உட்புறம் புதுப்புது முகங்கள் தென்பட்டன. திடீரென உறவினர்களின் முகமும் சேர்ந்து கொண்டன. யார் இவர்கள்? வீட்டில் இடமே இல்லை. அக்கம் பக்கத்தினரின் முகங்களும் தெரிந்தன. ஒவ்வொரு முகத்தையும் உற்று பார்க்கத் தொடங்கினாள்....

அதகளத்தி

1 உபரிகளைத் தந்துக்கொண்டேயிருக்கும் வளமான நிலம் அது அங்கு அவர்கள் நின்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் பன்னாட்களுக்கு முன்னேயே தம் முன்னோர்கள் விளைச்சலுக்காக முன்கூட்டியே மெய் நிகர் பணத்தை பரிவர்த்தனையாகப் பெற்றதை அறியாமல் அந்நியக்குரலோடு வேர்ப்பிடித்திருந்தார்கள் அந்நியக்குரல் நட்பழைப்பு...

You cannot copy content of this page