பிரோஸ்கான் கவிதைகள்

ஏற்கனவே படைக்கப்பட்டவன்   நான் ஒரு கோட்டில் புதைகிறேன் மறு கோட்டில் எழுகிறேன் இடையில் துளையில் நுழைந்து விரல்களின் அசைவில் மீளுகிறேன் நீங்கள் அந்திப்பொழுதில் கூடி மகிழ்கிறீர்கள் கைகளில் உயர்தர பழரசம், நுரைததும்பும் குவளையிலிருந்து...
You cannot copy content of this page