ஆத்தா டீ கடை

இது தாங்க நம்ம மஞ்சூர் மலை கிராமம் ...இங்கே பூர்வீகமா வாழ்ற மக்கள் மட்டும் தாங்க இருப்பாங்க ... இது தவிர, பக்கதுல ஒரு மருந்து கம்பெனி இருக்குங்க , அங்க வாரத்துக்கு ஒரு...

You cannot copy content of this page