செக்குமாடு?

"கையில விளக்கு புடிச்சிகிட்டு இருட்டுல நடந்தா, பத்து தப்படிக்கு வரைக்கும்தான் என்னா இருக்குதுன்னு தெரியும். வெளக்கு அணைஞ்சு போச்சின்னு வைய்யி.. அதுக்கப்புறம்? அட வெளக்கு வெளிச்சம் தாண்டி அங்காண்ட இருக்கறது காத்தா கருப்பான்னு கண்டு...

ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் – புதினம் ஒரு பார்வை

காதல் - அதற்கு நவீன காலங்களில் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விளக்கங்களை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு ஜே.கே கொடுக்கும் நுண்மையான இலக்கணம் தான் "ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள்" என்கிற புதினம். இந்த பெயரிலே ஓர்...

You cannot copy content of this page