கறுப்பு நடுநிசி

ஒரு களியாட்ட விடுதிக்குள் கறுப்பு நடுநிசி பரபரப்பாக இருக்கிறது ஆணும் பெண்ணும் களைப்பை மறந்து ஆடுகிறார்கள் தழுவுகிறார்கள் பின் மயங்குகிறார்கள்   மின் விளக்குகளோ கருங்காலிகளைப்போல் மூச்சையும் கண்ணையும் இறுக்குகின்றது.   நிக்கோட்டின் புகையில்...
You cannot copy content of this page