விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் மெதுவான குழந்தைகள்

சீக்கிரம்-வந்து-கைகளைக்-கழுவு, இரவுணவு-ஆறுகிறது-தேனே, உன்- அப்பா- வரட்டும்- இரு எனத் தம் அம்மாக்களால் அழைக்கப்பட்ட அனைத்துத் துடியான குழந்தைகளும் உள்ளே சென்று விட்டிருந்தார்கள், வெளியே மெதுவான குழந்தைகள் மட்டும் புல்வெளிகளில் -- மின்மினிப் பூச்சிகளுக்கு ஊடான ...

காலத்தின் குரல் !

மணி மதியம் ஒன்றரையைத் தாண்டிச் சென்று கொண்டிருந்தது. எப்போதும் ஒருமணிக்கெல்லாம் மதிய உணவுக்கு வீட்டிற்குச் செல்பவர் இன்று ஒன்றரை ஆகியும் சென்றாரில்லை. வலுவான தேக்கு மரத்தாலான தனது நாற்காலியில் சாய்ந்து கொண்டு ஏதோ சிந்தனையில்...

ஆத்மாவைப் பற்றிச் சில வார்த்தைகள்

சில நேரங்களில் நம்மிடம் ஓர் ஆத்மா இருக்கிறது. நிரந்தரமாக ஒருவரிடமும் அது இருப்பதில்லை..   ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வருடமும் அது இல்லாமலே கடந்து போகலாம்.   சில நேரங்களில் குழந்தைப் பருவ பயம்...